Slovak Czech English German Polish

Utorok, 12. júla 2011

Abraháma som si vyhliadol, aby prikazoval svojim synom a svojmu domu zachovávať po jeho smrti cestu Hospodinovu, konať spravodlivosť a právo. Ťažko sa dá ľudskými slovami opísať, ako Boh túži po každom z nás. Ježiš sa ponížil do tej najväčšej ľudskej biedy. Evanjeliá nám vydávajú svedectvo, že pre Neho nikto nebol a nie je stratený prípad. Svojho Ducha nám zanechal, aby prebýval nie pri nás, ale v nás (J 14,17). Každý kresťan je chrámom Ducha Svätého (1K 3,16; 6,19). Preto náš návrat k životu bez Krista (v myslení a konaní) nazýva Písmo cudzoložstvom! Je to tvrdý výraz adresovaný nie bezbožníkom, ale nám, kresťanom! Nedá sa sedieť na dvoch stoličkách! Nesmieme zabúdať, že satan sa stále bude snažiť získať každého kresťana späť. Využíva naše telesné žiadosti a posudzovanie iných. Stálou prevenciou proti týmto návnadám je pokora. Pokora nás chráni pred ohováraním a súdením brata. Pokora je postoj, v ktorom si uvedomujem svoj stav, svoju biedu, svoju závislosť od Ježiša Krista a Jeho milosti. Pokora ma bude viesť k stálej vďačnosti za odpustenie. V tomto postoji som chránený vracať sa do starého spôsobu života. Pokoriť sa je však naša úloha. Nečakajme, že to urobí Pán za nás! Ak nám to On prikazuje, je to naša zodpovednosť! Je to podmienka prijatia a užívania Jeho milosti. Pokorme sa pred Bohom i v dnešný deň!