Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 14. júla 2011

Hospodin, veľká je Tvoja vernosť. Vždy som si myslel, že tieto slová sú určené vyslovene pre boháčov. Moje prekvapenie sa začalo vtedy, keď som si uvedomil, že sú adresované kresťanom. Potom som porovnal životnú úroveň tej doby s našou. Takmer niet medzi nami „nádenníkov“, ktorých rodiny záviseli od toho, čo otec večer priniesol domov. Každý z nás je obklopený majetkom, prebytkom. Aj my sme toho mnoho nahromadili. Mnohí to zisťujú, keď sa musia presťahovať. Koľko zbytočností vlastníme a sú nám vlastne na príťaž. Pán Ježiš povedal: „Ale beda vám, boháčom (= tí, ktorí niečo vlastníte), lebo už máte svoje potešenie!“ (L 6,24). Boh predpovedal, že zatrasie všetkým, aby zostalo, čo sa nemôže otriasť (Žid 12,27). Preto ako kresťania nemáme byť prekvapení zo všetkých finančných kríz a ekonomických bankrotov. Žiaľ, budeme musieť o všetko prísť, aby sme našli potešenie iba v Bohu. -- Posledným prekvapením je krik mzdy a žencov, ktorý Boh počuje. Jemu neunikne nič z nášho konania. Je zaujímavé prečítať si, čo Boží zákon hovoril o vyplácaní mzdy nádenníkom (3M 19,3; 5M 24,15). Málokto z nás je v takomto postavení, no predsa, nedlhujem niečo svojmu blížnemu? Skúsme sa dnes správať podľa Božieho Slova v Pr 3,27-28: „Neodopieraj dobrodenie tomu, kto ho potrebuje, ak je v tvojej moci vykonať to! Nevrav svojmu blížnemu: „Choď“ a inokedy „príď, zajtra ti dám – ak to máš pri sebe.“!