Slovak Czech English German Polish

Piatok, 15. júla 2011

Hospodin bude pokojom. Trpezlivosť nie je potrebná tam, kde človeka nič netlačí, netrápi. Práve naopak, keď zakúšame bolesť, utrpenie, keď čakáme na vyslobodenie, vtedy nám treba trpezlivosť. V angličtine slovo „patient“ znamená pacient, ale aj prídavné meno trpezlivý. Ako kresťania žijúci na počiatku tretieho tisícročia sme sužovaní a čím viac sa približujeme k Druhému príchodu Pána, bude naša viera ešte viac vystavovaná skúškam, trápeniam. Možno už dnes stonáme a pýtame sa, dokedy Pán dovolí, aby sme boli vysmievaní, ponižovaní... Dokedy budeme nastavovať druhé líce, dokedy moc toho Zlého bude zúriť vôkol nás? Na povzbudenie čítajme o prorokoch Starej zmluvy, ale aj o mučeníkoch kresťanskej cirkvi počas celých jej dejín! Všetci títo zvestovali Božie Slovo, zápasili, trpeli a trpezlivo očakávali na Pána. Boli sme povolaní k vytrvalosti – a to je beh na dlhú trať. Naše očakávanie, nádej, sa upína k Druhému príchodu Pána. „On zotrie každú slzu z našich očí, tam nebude smútku ani plaču ani bolesti“ (Zj 21,4). On dokonale všetko posúdi a dá nám odmenu – tým, ktorí Jeho verne nasledovali. Preto sa dnes nesnažme vynášať rozsudky nad inými, či nad našimi spolubratmi! Nebuďme ako Jóbovi priatelia, ktorí posudzovali Jóba podľa vlastného videnia! Nech sa deje čokoľvek, vytrvajme verní Pánovi až do konca!