Slovak Czech English German Polish

Sobota, 16. júla 2011

Pobudni v tejto krajine ako cudzinec; budem s tebou a požehnám ťa. Tri jasné otázky a hneď nasledujúce jasné odpovede. Zdajú sa nám ako príliš jednoduché, rýchle, (lacné) riešenia? Skúsili sme podľa nich konať alebo iba o tom diskutujeme...? Trpiacim zmierňujeme bolesť rozličnými terapiami, vedieme ich k pozitívnemu mysleniu... Radujúcich zahriakneme a tlmíme, aby svoju radosť neprejavovali. (Mladých vyhadzujeme z cirkvi von, ak iným spôsobom oslavujú Boha, než na aký sme zvyknutí – deje sa to isté ako pri Dávidovi – keď tancoval, mnohí sa pohoršovali.)... Chorých pošleme hneď k lekárom... Áno, Boh používa aj lekárov, no priznajme si, ako málo praktizujeme spôsob opísaný na tomto mieste! Je to len dôkaz o tom, že málo čítame Písmo... Koľkí chorí v našich cirkevných zboroch volajú k sebe brata farára a presbyterov, aby ich pomazali olejom a modlili sa za nich? Podobne z ušnej spovede sa vysmievame – a hľa, Písmo nám ju odporúča! Všetky tieto výzvy zo záveru apoštola Jakuba sú vážnym pozvaním, aby sme sa vrátili k Písmu, k prameňu. Vráťme sa skutočne plniac všetko, čo nám prikazuje! Prorok Eliáš nám bol vo všetkom podobný. Aj on bol slabý, pochybujúci a klátiaci sa. Jeho veľkosť však spočívala v poslušnosti Pánovi a v odovzdanosti do Jeho vôle. Buďme poslušní aj my všetkému, čo čítame v Písme!