Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 18. júla 2011

Keď sa Hospodinovi páčia cesty človeka, On naladí k pokoju voči nemu aj jeho nepriateľa. Pán Ježiš volá a človek sa rozhoduje, čo s týmto volaním urobí. Má niekoľko možností, lebo mu bola daná slobodná vôľa pre rozhodovanie. A on sa podľa toho aj správa. Počúva a počuje Ježišovo volanie a rozhoduje sa, čo s týmto pozvaním urobí. Peter, Ondrej, Jakub a Ján sa tiež rozhodli. Reakcie týchto dvoch súrodeneckých dvojíc sú až obdivuhodne podobné. Prví: „...a oni hneď zanechali siete a nasledovali Ho.“ Druhí: „A oni hneď zanechali loď aj otca a nasledovali Ho.“ Možno aj vás zaujalo jedno slovíčko v týchto oznamovacích vetách: „hneď“. Keď Pán Ježiš volá k nasledovaniu, najlepším rozhodnutím je hneď všetko zanechať a ísť za Ním. Čítal som vetu, že najobľúbenejším satanovým slovom je: „potom“. Možno, že by sa aj na základe prečítanej časti Písma dalo povedať, že Ježišovým obľúbeným skutkom na Jeho pozvanie je „hneď“ ísť za Ním!