Slovak Czech English German Polish

Streda, 20. júla 2011

Očistím ich od všetkej viny, ktorej sa dopustili proti mne. Keď som napísal túto vetu ako prvú, aj som sa trochu zľakol. Je vôbec možné, aby sa to stalo pravdou v mojom živote? Určite to možné je, ale nie mojou vlastnou spôsobilosťou, ale len keď vo mne bude žiť Pán Ježiš! On predsa povedal o sebe: „Ja som svetlo sveta!“ On však vo svojej kázni tiež hovorí: „Vy ste svetlom sveta!“ Hovorí to svojim učeníkom, teda aj nám, svojim dnešným učeníkom a nasledovníkom. Je to síce úžasné, že sme – ako Pán Ježiš – svetlom sveta, ale je to aj úžasne zaväzujúce. Svetlo prináša pokoj, istotu a radosť. Pán Ježiš priniesol všetkým ľuďom pokoj, radosť a istotu. Ale aj ty a ja môžeme dnes niekde niekomu priniesť do jeho života svetlo, a tým aj pokoj, radosť a istotu. Možno to je niekto z nášho najbližšieho, blízkeho alebo aj vzdialenejšieho okolia. Nepokúšajme sa to však dokázať vlastnými silami a schopnosťami. V takom prípade sa dočkáme len nepokoja, neistoty a strachu a možno aj smútku. Napriek všetkému sme však dnes všetci pozvaní k tomu, aby sme – ako Pán Ježiš – boli svetlom sveta. A to je naozaj úžasná služba!