Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 21. júla 2011

V tiesni som vzýval Hospodina; Hospodin ma vypočul a vyslobodil ma. Keď Pán Ježiš vravel slová svojho „programu“ pre svojich nasledovníkov, určite už vtedy vedel, že hnevy, sváry, zvady, nenávisť, závisť a nenávisť, budú aj dnes na našej zemi a v našom okolí. A budú len rásť a vzmáhať sa. A pribúdať budú aj vraždy a nezmyselné zabíjanie. Vedel, že sa budú nesmierne často objavovať aj ponižovania slovami ako „hlupák“, „blázon“, či im podobnými. A preto pri tomto a ďalšom prikázaní trochu svoj postoj pritvrdil. Nepočúva sa to príjemne, najmä, keď si uvedomíme, že aj pri sebe môžeme objaviť hnev, závisť, či dokonca nenávisť, že aj ja som sa dokázal o niekom, možno dokonca aj blízkom človeku, vyjadriť, že je...! Pán Ježiš však aj pre túto oblasť nášho života ponúka svoje riešenie! Choď, a vyrieš svoj spor a hnev, dokiaľ na to ešte máš možnosť! Dlho živený hnev sa zakoreňuje a jeho korene je neskôr omnoho ťažšie dostať von. Možno práve dnes je čas, dobrý čas na odstránenie hnevu, keď sme k tomu pozvaní. Zajtra už môže byť neskoro. A to by bolo zlé.