Slovak Czech English German Polish

Piatok, 22. júla 2011

Ty však pre Hospodina zaplesáš, chváliť sa budeš Svätým Izraela. Včerajším hriechom bolo slovo! Dnes sa už hriechom stáva aj myšlienka, túžba! A tomu je niekedy, v dnešných podmienkach, ťažko odolať. Napriek tomu Pán Ježiš takúto požiadavku veľmi jednoznačne vyslovuje. On je vo svojich požiadavkách veľmi dôsledný. Preto dnes mnohí začínajú hovoriť o nejakej revízii Jeho príkazov, lebo sa vraj nehodia do dnešnej doby – sú nesplniteľné! A to je naozaj pravda. Ak som do svojho života neprijal Pána Ježiša ako svojho osobného Spasiteľa, ak som sa teda nenarodil znova z vody a Ducha, nikdy nedokážem toto Ježišovo pritvrdenie, čo i len z časti splniť. Nie je a nebude to v mojich silách a schopnostiach. Len nový človek, narodený vo mne skrze Ducha Svätého je schopný reagovať na tieto Ježišove „tvrdé slová“. Aj učeníci to v jednej chvíli takto pochopili a nebolo im všetko jedno. Pán Ježiš však zasľúbil a poslal svojho Ducha Svätého, ktorý je nápomocný našim slabostiam. Prosme o Jeho pomoc aj v tejto oblasti nášho života! Bez Pána Ježiša to však nedokážeme.