Slovak Czech English German Polish

Sobota, 23. júla 2011

Hospodine, Bože náš, iní páni než Ty vládli nad nami, ale my len Tvoje meno vyznávame. Je zvláštne ako Pán Ježiš presne vedel, že aj hovorenie pravdy bude problém, dokonca aj pre učeníkov. A vedel, že ani mne sa tieto výklady nebudú písať ľahko. V dnešnej dobe sa hovorenie klamstiev, neprávd, poloprávd, stalo priam módou, či pracovným nástrojom na získavanie určitých výhod. A žiaľ, rozmáha sa to aj medzi kresťanmi, ktorí prestávajú byť ostražití v hovorení čistej pravdy. Jednoducho nedokážeme hovoriť celú a čistú pravdu. Preto sa dnešný človek stále viac dostáva k tomu, že potvrdzuje svoje slová prísahami, zaklínaním sa a podobnými spôsobmi. A to znamená, že nehovorí pravdu, ináč by tieto prostriedky nepotreboval. Nie je to však dobré. Môžeme sa spýtať: Dá sa s tým niečo robiť? Alebo dá sa s tým čosi robiť medzi nami, kresťanmi? Odpoveď nachádzame v slovách Pána Ježiša Krista. Je to možné, ale znovu – nie z našej vôle a síl. Jediná cesta je cesta odovzdania svojho života do rúk Pána Ježiša. -- Príkazy, ktoré On podáva, naozaj pritvrdzujú požiadavky, ktoré nachádzame v Mojžišových desiatich prikázaniach. To nás však nemôže zarmútiť, ale naopak, má nás priviesť k tomu, aby sme sa dali nájsť Pánovi Ježišovi Kristovi, ktorý jediný nám dá silu k tomu, aby ani tieto „pritvrdené prikázania“, neboli pre nás problémom, ale naopak – radosťou!