Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 24. júla 2011

Beda bláznivým prorokom, ktorí idú za vlastným duchom bez toho, že by niečo videli. Úlohou každého kresťana by malo byť zvestovanie evanjelia – radostnej zvesti o spáse v Ježišovi Kristovi. K tejto úlohe však každý potrebuje zmocnenie. Je nejaký prostriedok, ktorý nás dokáže zmocniť k plneniu tejto úlohy? Apoštol Pavel v tomto texte, ale nielen on, hovorí, že je tu moc a sila, ktorá nás nielen uspôsobí k tejto práci, ale skrze takéto konanie dosiahneme aj večný život. Je to slovo o kríži Pána Ježiša Krista. Jeden zo známych maliarov namaľoval obraz s názvom „Ukrižovanie Pána Ježiša“. Namaľoval ho tak, že je na ňom Golgota, tri kríže a pod krížom Pána Ježiša sa tiesniaci zástup ľudí. V tom zástupe je však jedno prázdne miesto a pod obrazom je napísaná veta: to je miesto pre teba, pre mňa! Každý, kto teda príde k obrazu, je pozvaný pod kríž Pána Ježiša Krista, kde môže dostať jednak odpustenie svojich hriechov a tiež moc, zmocnenie, pre svoj nový život a hlásanie pravdy evanjelia. A potom sa stane to, čo hovorí náš text: slovo o kríži sa stane v našom živote mocou Božou na spasenie nám, ale aj tým, ktorí sa od nás túto zvesť dozvedia. Dovoľme teda, moci Božej – slovu o kríži Pána Ježiša – pôsobiť pri sebe, aj okolo seba a aj skrze nás! Verím, že zažijeme úžasné skutočnosti a dôkazy Božej moci nachádzajúcej sa v slove o kríži Pána Ježiša Krista!