Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 25. júla 2011

Hospodin povzbudil ducha všetkého ostatného ľudu, a dali sa do práce na dome Hospodina mocností, svojho Boha. Je ťažké milovať! Neodpísať, nezavrhnúť, neohovárať. Boh chce, aby si v každom človeku hľadal milované Božie dieťa. Buď veľkorysý tak, ako je veľkorysý tvoj Boh, ktorý dáva vychádzať slnku na dobrých aj na zlých! Aj k tebe je Boh dobrý, zaslúžiš si to? Očakáva snáď Boh od Teba, aby si si Jeho lásku zaslúžil? Čím si si ju teda zaslúžil? Veď ju máš. -- Je vôbec niečo, čo robíš, neočakávané? Pretože, ak sa k človeku, ktorý si takéto správanie zasluhuje, správaš pekne, nerobíš nič zvláštne. Ale ak sa správaš s láskou k človeku, ktorý si to nezaslúži, ukazuje to, že patríš Bohu, že to nie je tvoja sila, ale Jeho, ktorý v tebe koná a ktorému si sa odovzdal so svojimi slabosťami. -- Tak sa neprotiv zlému! Kto ťa prosí, tomu daj! Miluj svojho nepriateľa! Dobroreč tomu, kto teba preklína! Čiň dobre tomu, kto ťa nenávidí! Modli sa za toho, kto ti robí zle! A nakoniec to Pán Ježiš úplne zaklincoval slovami: „Buď teda dokonalý, ako je dokonalý tvoj Otec v nebesiach!“ To je Jeho kázeň. -- Kto dokáže vystúpiť tak vysoko? Nikto z nás, ale skúsiť to musíš. Veď On si dal tú latku až príliš vysoko kvôli tebe, preto, aby si to s Jeho silou mohol aspoň z časti dokázať.