Slovak Czech English German Polish

Utorok, 26. júla 2011

Opovrhnutý bol, a nevážili sme si ho. Ako si môžem byť istý, že moje motívy nie sú sebecké? Ježiš vie, že s tým mám problém, a preto mi vraví: kontroluj sa! Kontroluj motívy svojich rozhodnutí aj v oblasti života viery. Môžem byť štedrý v čomkoľvek, v dávaní peňazí, času, vo svojej zručnosti, môžem venovať svoju empatiu, záujem, konkrétnu pomoc. Ale keď dávam, aký je môj motív? Bojím sa, že ma ľudia prestanú rešpektovať? Keď dávam, myslím si, že aj ja hádam z toho len niečo budem mať? A keby tak už tento mesiac... -- Je ľahké dať s motívom: bude to výhodné aj pre mňa. Aby som dobre vyzeral pred ľuďmi a pred farárom a pred susedou... Lenže ja sa nemám starať o to, aby som dobre vyzeral pred ľuďmi, ale o to, aby ľudia predo mnou a vo mne videli dobrého Boha. -- Nejde o mňa, ako o dobrodinca, ja mám zostať neviditeľným pred ľuďmi. Mojou odmenou je radosť, že ten druhý bol obdarovaný. Veď Boh vie, že mi na ňom záleží, vie, že mi záleží na spoločenstve, do ktorého patrím. A môj Otec, ktorý vidí v skrytosti, mi odplatí. Raz určite!