Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 28. júla 2011

Zachránený zvyšok z domu Júdovho dolu zase zapustí korene a hore vydá ovocie. Pán Ježiš tieto slová adresuje ľuďom, ktorí praktizovali pôst. Preto začína slovami: „keď sa postíte“. Dnes by nám možno Pán Ježiš venoval úplne iné slová, ktoré by sa začínali slovami: „ale ak sa nepostíte...“ Pôst je totiž pre mnohých kresťanov zabudnutou praxou minulosti. Môže byť však pre nás nástrojom k tomu, aby sme Bohu vo svojom živote urobili viac miesta. A to tým, že sa na určitý čas zriekneme napríklad jedla, televízie, zábavy atď. Budeme tak môcť Jeho hlas počuť omnoho jasnejšie. -- Ako kresťanom nám však vždy hrozí nebezpečenstvo, že z tohto Božieho nástroja pre našu dušu sa stane nástroj na robenie dojmu na svoje kresťanské okolie. V takom prípade z pôstu Božie požehnanie nečakajme. -- V biblických časoch si pri pôste človek posypal hlavu popolom. Tento úkon mu pomáhal navodiť postoj pokory podobne, ako pokľaknutie pri modlitbe pomáha našej mysli uvedomiť si, že Boh je našim Kráľom. V Ježišovej dobe sa v mnohých prípadoch z tohto úkonu stalo herecké predstavenie. Preto ich Ježiš nazýva pokrytcami – hercami. Nechceme zostať len v minulosti. Tieto slová totiž hovoria aj o nás. Nezabudnime, že Boh „sošky Oskara“ za herecké výkony nerozdáva. On oceňuje postoje srdca. On vidí aj to, čo je v skrytosti. -- Ježišova rada v tejto oblasti je prevenciou, aby sa z našej zbožnosti nestalo divadelné umenie. Nie všetko, čo konáme vo vzťahu k nebeskému Otcovi, musia vidieť aj ľudské oči. Popremýšľaj o tom!