Slovak Czech English German Polish

Sobota, 30. júla 2011

Ó Hospodine, Pane náš, aké je slávne Tvoje meno na celej zemi! Známa česká hudobná skupina v piesni s názvom „Tabáček“ ironicky spieva o ustarostenom živote dnešného človeka. Spieva v nej: „Pokuste sa tvářit nešťastně, všude se dočítám, že umřu předčasně“. V refréne ponúkajú aj svoj návod na život bez stresu: „Polevím z vysokejch otáček, pohoda, klídek a tabáček. Půl dne noviny číst a pak cigáro, pohoda, klídek, leháro...“ Aj keď sa takéto návody spolu s pohupujúcou melódiou počúvajú veľmi dobre, predsa si uvedomujeme, že v reálnom živote to takto nefunguje. Nie sme vždy schopní nepripúšťať si svoje starosti k telu. -- Keď nás Ježiš varuje pred ustarostenosťou, nevyzýva nás, aby sme hľadali „pohodu, klídek a leháro“. Veď skutočný pokoj si nenavodíme ničnerobením alebo nejakým iným druhom príjemnej a bezmyšlienkovitej činnosti. Skôr naopak. Bez ohľadu na to, čo práve robíme, aké starosti riešime a ako sa cítime, z nášho vnútra aj napriek existujúcim starostiam môže vyvierať pokoj. Ten pramení z pokladu nášho života, ktorý je tam uložený. Príkladom je pre nás Pán Ježiš. Hoci Ho trápilo mnoho vecí, hoci aj On musel riešiť mnoho starostí, starosti nikdy nemali Jeho. Obavy a strach museli ustúpiť dôvere voči nebeskému Otcovi. Nedávno som mal autonehodu. Som vďačný Bohu, že sa pri nej nikto nezranil. Na aute však vznikla veľká škoda. Rodinné plány na najbližšie obdobie ležali v troskách. Keď na mňa po úvodnom šoku začali doliehať starosti a neriešiteľné otázky, pocítil som vďačnosť voči Bohu za pokoj, ktorý aj v takej chvíli môžem mať. Uvedomil som si totiž, že môj poklad nemusí byť v plechoch automobilu ani v majetku či v postavení. A hoci ma z času na čas starosti obkľúčia, vďaka Pánu Bohu nemusím byť v ich moci.