Slovak Czech English German Polish

August

Pondelok, 01. augusta 2011

Dobrotivý je Hospodin, On pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v Neho.

Čítať ďalej: Pondelok, 01. augusta 2011

Utorok, 02. augusta 2011

Nech nám je Boh milostivý a požehná nás!

Čítať ďalej: Utorok, 02. augusta 2011

Streda, 03. augusta 2011

Vyvýšený je Hospodin a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka.

Čítať ďalej: Streda, 03. augusta 2011

Štvrtok, 04. augusta 2011

Aj to pochádza od Hospodina mocností, divný je Jeho plán, veľká je Jeho múdrosť.

Čítať ďalej: Štvrtok, 04. augusta 2011

Piatok, 05. augusta 2011

Boh Šalamúnovi riekol: Žiadaj si, čo ti mám dať! Šalamún odpovedal: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval Tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého.

Čítať ďalej: Piatok, 05. augusta 2011

Sobota, 06. augusta 2011

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť.

Čítať ďalej: Sobota, 06. augusta 2011

Nedeľa, 07. augusta 2011

Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty si urobil nebesá I zem.

Čítať ďalej: Nedeľa, 07. augusta 2011

Pondelok, 08. augusta 2011

Slovo Hospodinovo: Utáborím sa pred svojím domom ako stráž.

Čítať ďalej: Pondelok, 08. augusta 2011

Utorok, 09. augusta 2011

Klamnou výpomocou je kôň a nezachráni svojou veľkou silou. Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú Jeho milosť.

Čítať ďalej: Utorok, 09. augusta 2011

Streda, 10. augusta 2011

Ó, všetci smädní, poďte k vode!

Čítať ďalej: Streda, 10. augusta 2011