Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 01. augusta 2011

Dobrotivý je Hospodin, On pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v Neho. Je to zvláštne. Naše úsudky o druhých, naše interpretácie konania toho či onoho človeka, radi predstavujeme ako objektívne a nezaujaté. Možno i preto vyslovil Ježiš dnešné slová. Už ste sa napríklad niekedy zamýšľali nad tým, prečo tak ostro reagujete na omyly druhých? Očná lekárka mi z praxe potvrdila, že nezažila prípad, že by mal niekto v oku akékoľvek cudzie teleso a nevedel o tom. V bežnom živote nemusíte nikomu ponúkať, že mu triesku z oka vyberiete. Buď tú triesku v oku má a už z diaľky vás prosí o pomoc, alebo tam proste žiadnu triesku nemá. Ježišovo rozprávanie o divnej trieske, ktorá nedráždi oko, v ktorom by sa mala nachádzať, ale oko toho, kto ju vidí, napriek tomu dáva zmysel. Totiž každý, kto odsudzujúco hľadí do očí svojich blížnych, každý, kto hľadí do očí druhých s nepriateľstvom a predsudkami, bez lásky, vidí v ich očiach ako v zrkadle sám seba. Vidí vlastnú zatrpknutosť, vlastné chyby, vidí nie jednu, ale mnoho triesok. Na druhých nám najviac vadí práve to, čo nie sme ochotní vidieť na sebe.