Slovak Czech English German Polish

Streda, 03. augusta 2011

Vyvýšený je Hospodin a predsa vidí poníženého a pozná pyšného zďaleka. Nad radikálnosťou týchto Ježišových slov, ktoré tvoria záver kázania na hore, žasli ľudia vtedy i dnes. Kto je pokrytec, o ktorom hovorí tento text? Je to človek, ktorý kladie dôraz na zaškatuľkovanie myšlienok o tom, kto Boh je a kto nie, ako sa má správne oslovovať, čo k Nemu patrí a čo nie, aké predstavy k Nemu patria a aké nie... Keď sa radosť z nachádzania týchto správnych formúl stane istotou, že my definujeme, kto to vôbec Boh je a že náš vzájomný vzťah s Ním máme v poriadku, práve vtedy sa stávame pokrytcami, o ktorých hovorí tento text. Je paradoxné, že práve vtedy, keď si takýmto konaním získavame imidž náboženských suverénov, resp. vlastníkov pravdy, a tým pádom aj vlastníkov „vstupenky“ do neba, práve vtedy sa týmto konaním dostávame do rozporu so zákonom lásky zvestovanom v evanjeliu. Jedna populárna reklama hovorí: „Imidž je nanič!“ To isté platí aj pre imidž náboženských suverénov, resp. vlastníkov pravdy. Skúsme sa viac, ako o náš imidž, snažiť o to, aby všetko to, čo denne konáme, bolo zacielené na praktické aplikovanie nášho vzťahu k Bohu, čo nie je nič iné, ako láska k blížnemu!