Slovak Czech English German Polish

Piatok, 05. augusta 2011

Boh Šalamúnovi riekol: Žiadaj si, čo ti mám dať! Šalamún odpovedal: Daj svojmu sluhovi poslušné srdce, aby spravoval Tvoj ľud, aby mohol rozoznávať dobré od zlého. Je dosť častým zjavom, že človek si na Pána Boha, či na Ježiša Krista spomenie až vtedy, keď je s ním zle. Keď zlyhali všetky jeho možnosti a schopnosti vyriešiť svoju situáciu. Až vtedy si povie: Skúsim to ešte s Pánom Bohom. Nie vždy však nájde cestu k Ježišovi, nie vždy nájde spôsob, ako k Nemu prísť, ako Ho osloviť, ako získať Jeho priazeň. V krízových situáciách sa ľudia neraz utiekajú k Bohu, či Ježišovi vlastných predstáv alebo predstáv zdedených po otcoch a nie ku skutočnému Spasiteľovi sveta. Lepšie je poznať Spasiteľa od mladosti, aby človek vedel, kde je cesta, kde Ho možno nájsť, ako sa k Nemu obrátiť. -- Ježiš Kristus je však úžasný. Nehovorí malomocnému niečo také, ako „kde si bol doteraz?...“ Jednoducho vystiera ruku, dotýka sa bezmocnosti malomocného a uzdravuje ho. Až potom povie pár slov povzbudenia a usmernenia. Neodporúča mu mnoho rozprávať o osobnej skúsenosti, ale odkazuje uzdraveného „do cirkvi“, k náboženskej tradícií, k spoločenstvu tých, ktorí boli už uzdravení „zo všetkých hriechov, od smrti večnej a moci diabolskej“. Tam, v spoločenstve vykúpených, môže nájsť nový domov, tam môže poslúžiť pre posilnenie viery, pre usmernenie hľadajúcich pomoc. -- Nemusíme mať obavy z toho, či sa nám Ježiš bude venovať, či sme vhodní a hodní pre Neho. On chce. Ide len o to, aby sme aj my chceli a išli a našli pomoc v pravý čas.