Slovak Czech English German Polish

Sobota, 06. augusta 2011

Miloval som ťa večnou láskou, preto som ti tak dlho zachoval milosť. Ježiš bol sklamaný z viery, ktorú našiel vo vtedajšej cirkvi, v Izraeli. U tých, ktorí boli považovaní za veľkých znalcov Boha a Božieho zákona a Božích slov i myšlienok. A dosť často vyzdvihoval vieru tých, ktorí prišli za Ním „zvonku“. Z pohanského, či inak okrajového prostredia. Dával ich vieru za príklad k nasledovaniu. Tým však naznačil jednu dôležitú vec: že formálna príslušnosť k nejakej cirkvi alebo vonkajšia zbožnosť ešte nie sú zárukou skutočnej viery, skutočného vzťahu k Bohu, či k Nemu, ktorého Otec poslal svetu na spasenie. Ide o to, aby človek v Ježišovi skutočne objavil Spasiteľa, aby Mu dôveroval, aby vnímal aj svoju nehodnosť, hriešnosť a odcudzenosť od Boha. Len vtedy, keď človek prichádza za Ježišom v pokore, len vtedy sa dejú zázraky osobného vzťahu, len vtedy sa dejú zázraky zmeny života, aj zázraky uzdravenia. Skúsme si dnes zhodnotiť svoj prístup k nášmu Pánovi a Spasiteľovi, svoje postavenie pred Ním! Naozaj by sme Mu povedali: „Pane, nie som hoden, aby si vstúpil do môjho bytu, ale povedz len slovo...?“