Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 07. augusta 2011

Ty sám si Bohom všetkých kráľovstiev zeme; Ty si urobil nebesá I zem. Nie som si istý, že toto by napísali o dnešných kresťanoch. Čím si vlastne získali obľubu u všetkého ľudu? Čo také robili, že všetci si ich vážili, že si ich obľúbili, že im dôverovali a že sa pripájali k nim ďalší a ďalší? Rád by som to zistil, aby som to mohol ponúknuť ako recept pre naše cirkevné zbory, aby si získali všeobecnú obľubu, aby si ich ľudia vážili, dôverovali im, aby prichádzali ďalší a ďalší a napĺňali lavice chrámov. Všeobecný recept asi neexistuje. Poznám pár cirkevných zborov, kde sa darí niečo podobné. Poznám však oveľa viac, zborov, kde sa ukazuje opačný efekt – neobľúbenosť, nedôvera, vyprázdňovanie, bočenie ľudí. -- Predsa len, skúsme si všimnúť aspoň niektoré znaky skutočného cirkevného zboru! Prvé dve veci sú apoštolské učenie a spoločenstvo. Obidve majú veľký význam. Dôležité je čistotné a úprimné kázanie Božieho Slova. Tam, kde znie skutočne Božie Slovo, tam ľudia začínajú prichádzať... Ešte dôležitejšie je spoločenstvo ľudí. Obnovenie skutočného spoločenstva, kde sa ľudia spolu cítia dobre, kde sa radi porozprávajú, kde vedia jeden o druhom, kde si môžu vyrozprávať bolesti a trápenia... Potom je tu vzájomná pomoc, a to v nebývalej miere. Význam má aj lámanie chleba, totiž Večera Pánova a modlitby. Možno nám recept prvého cirkevného zboru predsa len poslúži k obnove života viery.