Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 08. augusta 2011

Slovo Hospodinovo: Utáborím sa pred svojím domom ako stráž. V dnešnom texte svätého Písma nachádzame Pána Ježiša ako Toho, ktorý sa zaujíma o problémy a starosti človeka ako jednotlivca aj ľudí ako skupiny. V prvom prípade je to sám Ježiš, ktorý si všíma chorú Petrovu svokru. Prichádza, vidí a dotýka sa. To je aj pre nás výzva, aby sme prichádzali medzi ľudí a ako kresťania sa neuzatvárali len do svojich bezpečných spoločenstiev, ale išli aj tam, kde môžeme očakávať problémy, či ťažkosti. A keď už prídeme, aby sme mali oči otvorené a aby sme videli, čo možno urobiť pre zlepšenie stavu, telesného aj duševného na uzdravenie vzťahov. Aby sme sa netvárili, že všetko je v poriadku, ak nie je. Nuž, a napokon, keď sme prišli a videli, aby sme sa neotočili chrbtom, ale podali pomocnú ruku a vedeli uzdravovať to, čo je choré v rámci svojich možností a daných nám duchovných darov. Krásna je aj reakcia samotnej uzdravenej svokry, ktorá Pánovi svoju vďačnosť za uzdravenie prejavuje konkrétnou službou. Nezabúda na dobrodenie, ktoré sa jej dostalo. V druhom prípade zas čítame o tom, ako zdraví k Ježišovi prinášajú chorých. Je to prejav dôvery voči Ježišovi ako Tomu, ktorý má moc uzdraviť. No je to aj prejav ľudskej spolupatričnosti, lásky a záujmu o tých, ktorých tento svet neraz pokladá len za príťaž a bremeno. Aj to je pre nás výzva, aby sme k Ježišovi privádzali tých, ktorí potrebujú pomoc. Možno ju doteraz hľadali niekde inde, možno majú obavy z odmietnutia, možno zlyháva dôvera, možno majú predsudky. To sú všetci tí mimo našich spoločenstiev, o ktorých sa máme postarať s láskou, záujmom, úprimnosťou a nefalšovanosťou a privádzať ich k Tomu, ktorý lieči problémy tela aj duše. Aby sa aj dnes mohli naplniť slová Písma: On vzal na seba naše neduhy a niesol naše nemoci. Vďaka Ti za to, náš Pane!