Slovak Czech English German Polish

Utorok, 09. augusta 2011

Klamnou výpomocou je kôň a nezachráni svojou veľkou silou. Oko Hospodinovo spočíva na tých, ktorí sa Ho boja, ktorí očakávajú Jeho milosť. Je zakaždým fascinujúce, keď človek počuje také smelé, jednoznačné a presvedčivé vyznanie, aké zaznieva z prečítaných slov: „Majstre, pôjdem za Tebou, kamkoľvek by si šiel.“ No nejako si neviem pomôcť, aby som v tej chvíli nepočul Petra vyznávajúceho „aj keby Ťa všetci opustili, ja ťa nikdy neopustím. Ja život položím za Teba.“ Je ľahké dávať veľké vyhlásenia, keď sa iba hovorí. Bežná životná skúsenosť, obete pre vieru, ťažkosti pre Krista však rýchlo preverí úprimnosť i vážnosť našich slov. A preto, ak si nie sme istí, Pánu Bohu nesľubujme hory–doly, aby sme sa neskôr nemuseli hanbiť. Radšej buďme verní v malých veciach, aby sme neskôr mohli v pokore vyznať: „Neužitoční služobníci sme, čo sme boli povinní vykonať, vykonali sme.“ To znamená: Dobre si zváž, čo služba obnáša, aby si neskôr neľutoval! Druhý kandidát na nasledovanie má takisto túžbu ísť za Ježišom. Hneď si však kladie podmienky. Aj keď podmienka pochovať si mŕtvych vyznieva z ľudského hľadiska prijateľne, predsa v skutočnosti hovorí: „Dovoľ mi, aby som si doopatroval všetkých vo svojom dome, a potom, keď zomrú, budem ťa nasledovať.“ Si pripravený prerušiť pre Krista aj rodinné väzby, ak by to bolo potrebné? Brat, sestra, Ježiš ťa povoláva a potrebuje ťa dnes, teraz. Nie až niekedy v ďalekej budúcnosti, ktorej sa napokon ani nemusíš dožiť. Daj sa preto povolať ešte dnes, vedomý si možných obetí a neklaď svojmu Pánovi podmienky!