Slovak Czech English German Polish

Sobota, 13. augusta 2011

Ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný a bude podľa toho konať. Dnes Ježišovo Slovo spôsobuje zásadnú zmenu v živote colníka Matúša. Ten, potom čo počuje Ježišovo: „Nasleduj ma!“ – neváha a v tej chvíli nasleduje – pre neho zrejme ešte neznámeho – muža. Ten, ktorým ľudia opovrhovali, ten, ktorý doteraz ľudí okrádal, ako to colníci mali vo zvyku, bude vďaka Ježišovmu povolaniu pre všetky ďalšie generácie vďaka svojmu evanjeliu veľkým obohatením a požehnaním. Ani my preto nad nikým nelámme palicu! Pán Boh totiž vo svojich plánoch a úmysloch môže predivne použiť aj takých, ktorých sme už dávno odpísali. Matúš na dôkaz nájdenia nového zmyslu života usporadúva pre Ježiša, Jeho učeníkov a svojich priateľov (colníkov a hriešnikov) hostinu. Pre Neho – na rozdiel od nás – nikto nie je natoľko nehodný, aby s ním nemohol mať spoločenstvo. On vie, že práve títo ľudia potrebujú cítiť Jeho nefalšovaný záujem, podporu a ochotu byť s nimi, aj keď Ho to stojí dobré meno a renomé v spoločnosti. Veď preto prišiel na túto zem, kvôli chorým a hriešnikom. Ako veľmi sa od Krista líšime dnes „my, zbožní“, ktorí s takýmito nevieme stratiť ani len slovo? Možno sme svoje kresťanské poslanie ešte celkom nepochopili a vystačíme si celkom dobre, hoc aj len s niekoľkými „zdravými“ a „spravodlivými“, ktorých potom hrdo nazveme cirkevným zborom, pričom ostatní sú nám ukradnutí. Lenže aj tí potrebujú počuť ono: „Nasleduj ma!“ Buďme preto v tejto veci Kristovými hovorcami a neselektujme medzi ľuďmi! Veď Boh aj z kameňov môže vzbudiť Abrahámove dietky...