Slovak Czech English German Polish

Sobota, 20. augusta 2011

Ma znova obživíš a z hlbín zeme znova ma vyvedieš. Zveľadíš moju dôstojnosť a potešíš ma znova. Tak by sa to niekedy pri počúvaní správ, plných skratového konania ľudí, žiadalo povedať o prostredí, v ktorom žijeme. Vtedy sa pýtame sami seba: Ako je možné, že človek koná tak kruto? -- Pán Ježiš podľa slov evanjelia túto skrytú tvrdosť človeka vidí jasne. Upozorňuje na ňu aj svojich učeníkov. Stane sa skúšobným kameňom pevnej jemnosti ich viery, overovateľom lásky a nádeje. -- Ovce pred vlkmi – to je nad slnko jasný výsledok. A predsa to nedopadne podľa ľudských predstáv, lebo „ovce“ sú v osobitnej ochrane, čosi ako „chránení svedkovia“. A hoci sa život hrozivo vzpína v podobe búrlivých vôd smrti, ktoré sú skúškou dôvery, predsa len od Neho prichádza moc, ktorá udržiava lodičku života spoločenstva viery, aby aj v budúcich časoch plávala správnym smerom. -- „Brat vydá brata na smrť a otec dieťa a deti povstanú proti rodičom a usmrtia ich.“ Či to naozaj nie je zdivočený svet? Napriek tomu Pán svojich vyslancov povzbudzuje: „Preto nebojte sa ich...“ Je to uistenie Toho, ktorý má všetko vo svojich rukách. Divokosť sveta aj slabosť tých, čo do takého sveta posiela s mocou evanjelia.