Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 21. augusta 2011

Celé toto zhromaždenie dozvedelo sa, že Hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou. Často počujeme: „Koľko som sa napracoval a čo sa mi za moju námahu dostalo?“ Pavla také čosi netrápi! Vzácne poznanie Ježiša Krista vidí ako najvyšší zisk, oproti ktorému je všetko ostatné, čo dovtedy mal, len stratou, či dokonca smeťami. To, čo mu ponúka prostredie mimo Krista, už mu nestojí za námahu. -- Dokonca ani to, čo – ako dobre vychovaný farizej – mohol považovať za duchovné bohatstvo, ani to už neobstojí pred tým, čo objavil v blízkosti svojho Spasiteľa. -- Pred Kristom nestavia na ničom, čo by mohol označiť ako „vlastnú spravodlivosť zo zákona“. Základom mu bola spravodlivosť z Boha, ktorou je Ježiš Kristus a viera v Neho. Zabúda na to, čo už má za sebou a usiluje sa ísť za cieľom, ktorý má stále pred sebou. Cieľ, ku ktorému stále pozýva Pán Ježiš, na ktorý ukazuje, ku ktorému vedie svojím životom a konaním. „Odmena“ už bola teda dávno dopredu daná, teda nie vytvorená zásluhami človeka. Všetko, čo sme si nazbierali, musíme stratiť, aby nám bolo dané to pravé, čo sme dávno na začiatku stratili.