Slovak Czech English German Polish

Utorok, 23. augusta 2011

Obnov nás, Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení! Z úst veriacich ľudí veľmi často vychádzajú slová o tom, ako nás Pán Ježiš miluje a ako priniesol medzi ľudí lásku a porozumenie. Je to pravda. Pán Ježiš nás učil milovať, odpúšťať, slúžiť i trpieť, ak je to potrebné. Keď však vysielal svojich učeníkov, pripomenul im, že ich správanie, aj keď bude milé a vľúdne, bude provokovať k obrovskej nenávisti a zlobe. A môže sa stať, že to zasiahne aj tie najbližšie vzťahy, aké sú v rodinách. Nemám v nenávisti svojich rodičov a nemám v nenávisti svoje deti. Nemám predpoklady byť dobrý kresťanom? Takúto otázku som dostal v súvislosti s týmto textom. Takéto situácie, o ktorých tu Ježiš hovoril, sú výnimočné, ale stávajú sa. Keď kvôli viere v Ježiša Krista nenávidí syn svojho otca alebo matka svoje dieťa. Ale občas sa modlím za to, aby ma Pán Boh do takejto situácie nikdy nepostavil. Aby som si nemusel vyberať medzi láskou k svojim deťom a láskou k Bohu. Teoreticky viem, ako by to malo správne byť. Ale neviem, ako by to dopadlo naostro. Aj učeník Peter, keď išlo do tuhého, miloval viac svoj život ako svojho Majstra. Milovať slovami a teoreticky vieme. Dokonca veľa vieme pre lásku k Bohu aj obetovať, ale ak by išlo o také veľké obete, o akých hovoril Pán Ježiš svojim učeníkom, iba On sám vie, ako by to s našou vierou a oddanosťou dopadlo. Buďme dnes vďační Bohu za to, že nemusíme dokazovať lásku k Nemu vzťahom k našim najbližším! A ak by k tomu raz prišlo, modlime sa, aby sme nezaváhali! Nech Pán rozjasní svoju tvár, aby sme boli spasení.