Slovak Czech English German Polish

Streda, 24. augusta 2011

Jozef bratov utešoval a vľúdne hovoril s nimi. Myslím, že väčšina ľudí veľmi rada prijíma darčeky, ale ešte viac je takých, ktorí darčeky radi dávajú. Je to oveľa príjemnejšie, keď niekoho darom obdarúvate. Môžete do detailov sledovať, ako sa teší, aký je prekvapený. Po pol roku si viem živo predstaviť posledné Vianoce aj naše deti, ako pod stromčekom rozbaľovali darčeky. Vidíte tú úprimnú radosť, žiarivé oči, ako sa dokážu tešiť aj z drobných vecí. A potom aj vďačnosť, to je niečo úžasné. Obdarovanie dnes súvisí s naším textom. Po všetkých nepríjemných prípravách na to, čo Ježišových učeníkov bude čakať na ich ceste, Pán Ježiš povedal veľmi dôležitú vec. Povedal im, že všade tam, kde ich prijmú so Slovom Božím a svedectvom o Kristovi, zanechávajú dar pokoja a spravodlivosti. To je vec, ktorá neplatila iba vtedy. Platí dodnes. Keď vkročíte do hociktorého domu ako kresťania so Slovom Božím a so svedectvom o Kristovi, všade prinášate požehnanie, ktoré na tom mieste ostáva. Je to ako veľký balík dobra, ktorý tam po vašom odchode zanecháte. Škoda len, že tie naše návštevy sú veľakrát o všetkom možnom, len nie o svedectve o Bohu a Ježišovi Kristovi. A tak veľakrát prichádzame na návštevu s prázdnymi rukami (dezert, fľaša vína, koláče...), a pritom by sme mohli priniesť hodnotný dar, ktorý má aj svoju večnú odmenu. Nie je to škoda? Skús dnes, či zajtra priniesť na návštevu „Boží darček“.