Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 25. augusta 2011

Ako lietajúce vtáky, tak zacloní Hospodin mocností Jeruzalem; zacloní a vytrhne, ušetrí a oslobodí. Malému chlapcovi spadla do úzkej hlbokej rúry pingpongová loptička. Rúra bola len o niečo širšia ako loptička, teda rukou ju vytiahnuť nemohol. Ako by ste tú loptičku dostali bez poškodenia z diery von? Je to hlavolam a ak ho chcete vyriešiť, musíte si to predstaviť a trochu porozmýšľať. Jedni dlhšie, iní zasa kratšie. Aj Ján Krstiteľ mal otázku. Neriešil síce hlavolam, ale niečo pre neho životne dôležité. Je Ježiš tým, ktorý mal prísť? Takto jasne a konkrétne znela jeho otázka. Ani času nemal nazvyš. Čakal vo väzení na smrť. Potreboval jasnú a konkrétnu odpoveď. Ona však neprišla. Všetky vážne osobné otázky o tom, kto Pán Ježiš je, skončili väčšinou ako nejasné a nezrozumiteľné. Otázka o tom, kto Pán Ježiš je, je osobnou otázkou viery človeka. A tú odpoveď si musí každý vybojovať sám. Jánovi povedal Pán Ježiš indície: „...slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia...“, ale odpoveď si musíš povedať ty sám. Musíš si trochu potrápiť mozgové závity, porozmýšľať, pohľadať súvislosti, a potom si budeš vedieť odpovedať správne. Otázka osoby Pána Ježiša Krista je tu dodnes. Kto je, kým bol? A odpoveď? Tá je podaná v mnohých indíciách, ktoré nás majú priviesť k viere, ale ja ju nemôžem povedať za žiadneho iného človeka iba za seba. Pán Ježiš chce, aby sme rozmýšľali, aby sme si dávali do súvislosti všetky veci, s ktorými sa v živote stretávame a nakoniec si dali odpoveď s plným presvedčením. A s tým hlavolamom na začiatku? Skúste vodu! A s Ježišom? Skúste vieru, nádej, lásku, svedectvo priateľa...!