Slovak Czech English German Polish

Sobota, 27. augusta 2011

Ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti. Počas prepravy istého nadrozmerného nákladu presne určenou trasou dorazil šofér na problémové miesto. Cesta viedla popod most, ale náklad bol o 2 centimetre vyšší. Zastavila sa doprava a inžinieri, ktorí na to miesto prišli, rozmýšľali, akým spôsobom tento problém vyriešiť. Úsek cesty, na ktorej sa nachádzali, sa nedal obísť a nijaké rozumné riešenie neprichádzalo. Na celú situáciu sa pozerali aj ľudia z okolia a v tom jeden malý chlapec z davu, ktorý sedel na bicykli povedal: „Veď spustite trochu pneumatiky a prejdete!“ To, čo v tej chvíli nenapadlo odborníkov a vzdelaných ľudí, šmahom ruky vyriešil malý chlapec. Určite to nie je vo všetkom tak, ale v jednej vážnej veci to tak skutočne funguje. Všetky Božie tajomstvá, všetky duchovné veci, ktoré človek potrebuje pre spasenie, podal Boh ľuďom tak, aby Ho mohli prijať a pochopiť i tie najmenšie deti. Dokonca pre nich a ich vieru je to oveľa jednoduchšie. Na to, aby ste spoznali Božie tajomstvá, aby ste uverili a stali sa kresťanom, nepotrebujete strednú školu s maturitou, prípadne ovládať jeden cudzí jazyk. Pán Boh to zjavil nemluvňatám, ale pre zmenu to skryl pred múdrymi a rozumnými. Práve tým sú niekedy ich vlastné vedomosti a poznanie na prekážku viery. Jednoduchosť a otvorené srdce je to, čo veriaci človek potrebuje a to môže mať aj malé dieťa i vysokoškolský profesor. Aj v tom je nádej pre preťažených.