Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 29. augusta 2011

Dal som vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud. Pri výkladoch Biblie sú tieto časti evanjelia zvyčajne označené ako Ježišove spory o sobotu. Je to svojím spôsobom pravda, no ešte lepšie by sme mohli povedať, že tu ide o motiváciu. Prečo robíme to, čo robíme? To je pred Božou tvárou podstatné. Vo vzťahu k Božím prikázaniam, aj k sviatočnému dňu (pre Židov k sobote) ide o to, prečo dodržiavam prikázania. Plním Božie príkazy preto, aby som ukázal, že som dobrý alebo preto, lebo Boh je dobrý a aj Jeho prikázania sú pre mňa dobré? Rozdiel je v motivácii. Dvaja vedľa seba môžeme robiť to isté, a predsa naša motivácia môže dať nášmu konaniu celkom opačnú hodnotu. Včera bola nedeľa. Vráťme sa v mysli k našej motivácii, prečo sme išli do kostola! Preto, že sme slušní kresťania, aby nás videli alebo preto, aby sme počuli Božie Slovo a stretli Boží ľud? Dnes je začiatok pracovného týždňa. Aké motívy nás ovplyvňujú v každodennom živote? Patria tieto dni nám a našej práci alebo aj v týchto dňoch aj s našou prácou a rodinou patríme Pánu Bohu?