Slovak Czech English German Polish

Utorok, 30. augusta 2011

Riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo. Ak by sa nás niekto pýtal, prečo veríme Biblii ako Božiemu Slovu, zrejme jednou z hlavných odpovedí by bolo naše zistenie, že desiatky starozmluvných proroctiev sa v čase Novej zmluvy splnili úplne presne, niekedy celkom doslovne. V niektorých prípadoch sa tak dialo priamym zásahom Pána Ježiša. Tu by nám kritici Biblie radi vyčítali, že Pán Ježiš sa sám snažil predstaviť ako Mesiáš. Hoci u Neho nikde nenachádzame žiadnu túžbu po sláve ani po moci ani po senzáciách, môžeme pripustiť, že Ježiš v niektorých veciach svojim konaním vedome usmerňoval podľa Božieho Slova. To neznižuje pravdivosť proroctiev. No sú aj také proroctvá, ktoré sa odohrali bez akéhokoľvek zásahu Pána Ježiša. Spontánne, z vlastného popudu konali dokonca pohania alebo Ježišovi nepriatelia – celkom podľa predpovedí Písma. Pohanom skutočne nemôžeme pripísať, že by túžili potvrdiť, že Ježiš je Mesiáš. Napokon však pravdivosť Biblie dokazuje jej platnosť a účinnosť vo všetkých národoch, všetkých kultúrach u každého človeka, ktorý prijme jej posolstvo. V tom sa znovu len potvrdila platnosť posledných slov dnešného úryvku z evanjelií. Máme veľa dôvodov veriť Božiemu Slovu. Je pravdou aj pre náš život.