Slovak Czech English German Polish

August

Štvrtok, 11. augusta 2011

Saul povedal Dávidovi: Veď ak niekto dolapí svojho nepriateľa, či ho prepustí jeho cestou po dobrom?

Čítať ďalej: Štvrtok, 11. augusta 2011

Piatok, 12. augusta 2011

Vtedy si Mojžiš zakryl tvár, lebo sa bál pozrieť na Boha.

Čítať ďalej: Piatok, 12. augusta 2011

Sobota, 13. augusta 2011

Ľud, ktorý pozná svojho Boha, ostane pevný a bude podľa toho konať.

Čítať ďalej: Sobota, 13. augusta 2011

Nedeľa, 14. augusta 2011

Rob všetko zo svojej sily, čo môže tvoja ruka urobiť.

Čítať ďalej: Nedeľa, 14. augusta 2011

Pondelok, 15. augusta 2011

Svedectvo Hospodinovo je hodnoverné, múdrym robí prostého.

Čítať ďalej: Pondelok, 15. augusta 2011

Utorok, 16. augusta 2011

Ach, tento ľud spáchal veľký hriech; urobil si zlatého boha. Teraz však, ak môžeš, odpusť im hriech.

Čítať ďalej: Utorok, 16. augusta 2011

Streda, 17. augusta 2011

Hospodin trestá toho, koho miluje, ako otec syna, ktorému chce dobre.

Čítať ďalej: Streda, 17. augusta 2011

Štvrtok, 18. augusta 2011

Nespoliehajte sa na takéto klamlivé slová: Chrám Hospodinov je toto! Ak naozaj napravíte svoje cesty a činy.

Čítať ďalej: Štvrtok, 18. augusta 2011

Piatok, 19. augusta 2011

Pradávno založil si zem a nebesá sú dielom Tvojich rúk.

Čítať ďalej: Piatok, 19. augusta 2011

Sobota, 20. augusta 2011

Ma znova obživíš a z hlbín zeme znova ma vyvedieš. Zveľadíš moju dôstojnosť a potešíš ma znova.

Čítať ďalej: Sobota, 20. augusta 2011