Slovak Czech English German Polish

August

Nedeľa, 21. augusta 2011

Celé toto zhromaždenie dozvedelo sa, že Hospodin nevyslobodzuje mečom a kopijou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 21. augusta 2011

Pondelok, 22. augusta 2011

Ajhľa, prečistil som ťa, ale nie ako striebro, skúšal som ťa v peci biedy.

Čítať ďalej: Pondelok, 22. augusta 2011

Utorok, 23. augusta 2011

Obnov nás, Hospodine, Bože mocností, a rozjasni svoju tvár, aby sme boli spasení!

Čítať ďalej: Utorok, 23. augusta 2011

Streda, 24. augusta 2011

Jozef bratov utešoval a vľúdne hovoril s nimi.

Čítať ďalej: Streda, 24. augusta 2011

Štvrtok, 25. augusta 2011

Ako lietajúce vtáky, tak zacloní Hospodin mocností Jeruzalem; zacloní a vytrhne, ušetrí a oslobodí.

Čítať ďalej: Štvrtok, 25. augusta 2011

Piatok, 26. augusta 2011

On znášal trest za náš pokoj, jeho jazvami sa nám dostalo uzdravenia.

Čítať ďalej: Piatok, 26. augusta 2011

Sobota, 27. augusta 2011

Ty, Betlehem Efrata, hoci si najmenší medzi judskými čeľaďami, z teba mi vyjde ten, ktorý bude vládcom v Izraeli. Jeho pôvod je v praveku, v časoch večnosti.

Čítať ďalej: Sobota, 27. augusta 2011

Nedeľa, 28. augusta 2011

Moja duša je skleslá vo mne, preto sa rozpomínam na Teba.

Čítať ďalej: Nedeľa, 28. augusta 2011

Pondelok, 29. augusta 2011

Dal som vodu na púšť a rieky na pustatinu, aby som napájal svoj vyvolený ľud.

Čítať ďalej: Pondelok, 29. augusta 2011

Utorok, 30. augusta 2011

Riekol Boh: Buď svetlo! A bolo svetlo.

Čítať ďalej: Utorok, 30. augusta 2011