Slovak Czech English German Polish

Október

Sobota, 01. októbra 2011

Pre svoje meno zdržujem svoj hnev, pre svoju slávu ho krotím v tvoj prospech, aby som ťa nevyhubil.

Register to read more...

Nedeľa, 02. októbra 2011

Súd navráti sa k spravodlivosti, za ňou pôjdu všetci úprimného srdca.

Register to read more...

Pondelok, 03. októbra 2011

Blahoslavení sú všetci, čo sa k Nemu utiekajú!

Register to read more...

Utorok, 04. októbra 2011

Ruka nášho Boha je nad všetkými, čo Ho úprimne hľadajú, ale Jeho moc a hnev je proti všetkým, čo Ho opúšťajú.

Register to read more...

Streda, 05. októbra 2011

Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnko vychádza, za bezoblačného rána.

Register to read more...

Štvrtok, 06. októbra 2011

O niečo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil.

Register to read more...

Piatok, 07. októbra 2011

Dávid povedal Hospodinovi: Veľmi som zhrešil, že som to urobil, teraz však, prosím, ó, Hospodine, odním neprávosť svojho služobníka, lebo som konal veľmi bláznivo.

Register to read more...

Sobota, 08. októbra 2011

Abrahámov sluha Rebeku mlčky pozoroval, aby zistil, či Hospodin úspechom korunoval jeho cestu, alebo nie.

Register to read more...

Nedeľa, 09. októbra 2011

Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou.

Register to read more...

Pondelok, 10. októbra 2011

Hospodin, tvoj Boh, pozná tvoje putovanie po tejto veľkej púšti.

Register to read more...

KALENDÁR