Slovak Czech English German Polish

Október

Sobota, 01. októbra 2011

Pre svoje meno zdržujem svoj hnev, pre svoju slávu ho krotím v tvoj prospech, aby som ťa nevyhubil.

Čítať ďalej: Sobota, 01. októbra 2011

Nedeľa, 02. októbra 2011

Súd navráti sa k spravodlivosti, za ňou pôjdu všetci úprimného srdca.

Čítať ďalej: Nedeľa, 02. októbra 2011

Pondelok, 03. októbra 2011

Blahoslavení sú všetci, čo sa k Nemu utiekajú!

Čítať ďalej: Pondelok, 03. októbra 2011

Utorok, 04. októbra 2011

Ruka nášho Boha je nad všetkými, čo Ho úprimne hľadajú, ale Jeho moc a hnev je proti všetkým, čo Ho opúšťajú.

Čítať ďalej: Utorok, 04. októbra 2011

Streda, 05. októbra 2011

Kto spravodlivo panuje nad ľuďmi, kto panuje v Božej bázni, je ako ranné svetlo, keď slnko vychádza, za bezoblačného rána.

Čítať ďalej: Streda, 05. októbra 2011

Štvrtok, 06. októbra 2011

O niečo menším si ho urobil od božských bytostí, slávou a dôstojnosťou si ho ovenčil.

Čítať ďalej: Štvrtok, 06. októbra 2011

Piatok, 07. októbra 2011

Dávid povedal Hospodinovi: Veľmi som zhrešil, že som to urobil, teraz však, prosím, ó, Hospodine, odním neprávosť svojho služobníka, lebo som konal veľmi bláznivo.

Čítať ďalej: Piatok, 07. októbra 2011

Sobota, 08. októbra 2011

Abrahámov sluha Rebeku mlčky pozoroval, aby zistil, či Hospodin úspechom korunoval jeho cestu, alebo nie.

Čítať ďalej: Sobota, 08. októbra 2011

Nedeľa, 09. októbra 2011

Povstaň a zaskvej sa, pretože prichádza tvoje svetlo a sláva Hospodinova vychádza nad tebou.

Čítať ďalej: Nedeľa, 09. októbra 2011

Pondelok, 10. októbra 2011

Hospodin, tvoj Boh, pozná tvoje putovanie po tejto veľkej púšti.

Čítať ďalej: Pondelok, 10. októbra 2011