Slovak Czech English German Polish

December

Štvrtok, 01. decembra 2011

Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na vážkach.

Register to read more...

Piatok, 02. decembra 2011

Takto vraví Hospodin: Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo mnou.

Register to read more...

Sobota, 03. decembra 2011

Nech nepadne zle tvojmu srdcu, keď chudobnému dáš.

Register to read more...

Nedeľa, 04. decembra 2011

Jákob sľúbil Bohu: Zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky.

Register to read more...

Pondelok, 05. decembra 2011

Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej za bázeň pred Hospodinom.

Register to read more...

Utorok, 06. decembra 2011

Kto chodí v tme a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hospodinovo!

Register to read more...

Streda, 07. decembra 2011

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a zúbožený.

Register to read more...

Štvrtok, 08. decembra 2011

Hospodin však odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť.

Register to read more...

Piatok, 09. decembra 2011

Teraz, na čo očakávať, Pane? K Tebe sa nesie moja nádej.

Register to read more...

Sobota, 10. decembra 2011

Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva.

Register to read more...

KALENDÁR