Slovak Czech English German Polish

December

Štvrtok, 01. decembra 2011

Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na vážkach.

Čítať ďalej: Štvrtok, 01. decembra 2011

Piatok, 02. decembra 2011

Takto vraví Hospodin: Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo mnou.

Čítať ďalej: Piatok, 02. decembra 2011

Sobota, 03. decembra 2011

Nech nepadne zle tvojmu srdcu, keď chudobnému dáš.

Čítať ďalej: Sobota, 03. decembra 2011

Nedeľa, 04. decembra 2011

Jákob sľúbil Bohu: Zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky.

Čítať ďalej: Nedeľa, 04. decembra 2011

Pondelok, 05. decembra 2011

Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej za bázeň pred Hospodinom.

Čítať ďalej: Pondelok, 05. decembra 2011

Utorok, 06. decembra 2011

Kto chodí v tme a nežiari mu svetlo, nech dúfa v meno Hospodinovo!

Čítať ďalej: Utorok, 06. decembra 2011

Streda, 07. decembra 2011

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a zúbožený.

Čítať ďalej: Streda, 07. decembra 2011

Štvrtok, 08. decembra 2011

Hospodin však odplatí každému za jeho spravodlivosť a vernosť.

Čítať ďalej: Štvrtok, 08. decembra 2011

Piatok, 09. decembra 2011

Teraz, na čo očakávať, Pane? K Tebe sa nesie moja nádej.

Čítať ďalej: Piatok, 09. decembra 2011

Sobota, 10. decembra 2011

Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva.

Čítať ďalej: Sobota, 10. decembra 2011