Slovak Czech English German Polish

Štvrtok, 01. decembra 2011

Hľa, národy sú sťa kvapka z vedra, treba ich pokladať za prášok na vážkach. Sú také situácie, v ktorých sa cítime ustrašení. Obyčajne vtedy, keď okolnosti voči nám vyzerajú hrozivo, keď nás premáha presila zla, násilia, nepriaznivých okolnosti, nepriaznivých situácií, ktoré nezvládame. Vtedy sa pýtame: Ako to zvládnem, čo si s tým počnem, na koho sa obrátim...? -- Obzeráme sa ustrašene okolo seba, sme plní neistoty, upadáme do depresie. Náš Boh však práve v takých situáciách stojí blízko pri nás. Ja mám často pocit, že On nás do takých situácií, v ktorých sme odkázaní na pomoc zvonku, privádza úmyselne. Že práve v takýchto situáciách nám dá vidieť našu slabosť, nedostatočnosť, odkázanosť na Neho, dá nám pocítiť a vnímať beznádej, opustenosť, osamelosť. Dá nám vidieť a vnímať, že v tomto svete sme len hŕstka, menšina, že málo znamenáme a málo dbajú na nás mocní tohto sveta. -- To preto, aby sme zažili a precítili aj druhú stránku tejto a takejto situácie, „lebo ja som tvoj Boh.“ Dôvodom našej istoty, dôvodom istoty veriacich je Boh. On je Ten, ktorý nás drží za ruku, ktorý pomáha, ktorý vyvyšuje, posilňuje, podopiera. A to všetko preto, že si nás zamiloval. To všetko preto, aby sme vytrvali na Jeho ceste, ceste Jeho lásky, viery v Neho, zapojení do Jeho zápasov o svet skrze Kristov kríž. Ani dnes nepozeraj ustrašene vôkol seba.