Slovak Czech English German Polish

Piatok, 02. decembra 2011

Takto vraví Hospodin: Ak sa obrátiš, navrátim ťa, aby si opäť stával predo mnou. Toto je Boží plán a Boží zámer – obnoviť Zem a všetko dielo, ktoré On stvoril a ktoré neustále udržiava a zachováva. Vrcholom tohto zámeru je niečo, čo sa nám už možno zdá neuveriteľné, čoho sme sa už možno vzdali – upevnenie opravdivého práva na Zemi. O tomto svojom zámere informoval dávno pred jeho uskutočnením skrze prorokov, aj skrze proroka Izaiáša. V dobe, keď bolo právo narušené, keď mocní určovali právo a slabí sa museli podriadiť, v dobe, keď sa zdalo, že právo, opravdivé právo na Zemi už nikto neobnoví. Keď ľudia už prestali dôverovať aj samotnému Bohu, On sa ohlásil a potvrdil svoj zámer a svoj stvoriteľský plán – táto, ním stvorená Zem je v Jeho ruke a On napokon určí všetky jej pravidlá. On napokon obnoví skutočné právo. Ten veľký začiatok nového stvorenia sa uskutočnil vtedy, keď sa vyplnilo toto proroctvo o Jeho služobníkovi, Ježišovi Kristovi. Všetko sa to začalo ináč, ako si mysleli ľudia, dokonca aj zbožní ľudia. A všetko to pokračuje dodnes; občas možno ináč, ako si predstavujeme, ale Boh koná. Božie uistenie platí aj pre nás. On, náš Boh – v Ježišovi Kristovi – neprestane dovtedy, kým neobnoví opravdivé právo na Zemi. To je naša nádej a povzbudenie vo viere, ale aj napomenutie, aby sme stáli a žili na správnej – Božej – strane.