Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 04. decembra 2011

Jákob sľúbil Bohu: Zo všetkého, čo mi dáš, budem ti presne odvádzať desiatky. Prorokovi išlo o návrat k živému Bohu. Rovnako, ako dnes nám. Aj v jeho dobe ľud i jednotlivci, dokonca i vodcovia ľudu, poblúdili, zabudli a tých odvrátení od Boha nebolo málo. (Sud 2,10-12; 3,7; 4,1; 6,1). Návraty nebývali jednoduché. Návrat k Bohu nie je jednoduchý pre človeka, ktorý od Boha odpadol, ktorý sa stal Božím nepriateľom a Boha považuje za svojho nepriateľa. Návrat je zložitý predovšetkým preto, že problém je hlboko v ľudskom vnútri, v srdci (Mt 15,19-20). Tam musí nastať premena, tam, v našom srdci sa musí začať s návratom k Hospodinovi. Keď si prorok toto všetko uvedomil, prichádza k Bohu s prosbou: „Ty nás navráť, lebo bez Teba sa nevieme obrátiť k Tebe, nevieme Ťa ani poznať, ani uznať za svojho Boha. Bez Tvojej pomoci Ti nevieme porozumieť.“ -- V tomto bode, týmto spôsobom musíme začať s návratom aj my dnes. Navráť nás, Hospodine, prečo si nám dal zabudnúť na Teba, prečo toto všetko...? Veď Ty si Otec náš! A tam a vtedy, keď toto vyslovíme, počujeme odpoveď nášho Otca, ktorý tak miloval svet, že svojho Syna dal... Meno Ježiš Kristus je pre nás jediné meno, v ktorom môžeme začať s návratom k Bohu.