Slovak Czech English German Polish

Streda, 07. decembra 2011

Obráť sa ku mne a zmiluj sa nado mnou, lebo som osamelý a zúbožený. Človek, ktorý sa narodil slepý, oveľa ťažšie vníma svet, ako ten, čo stratil zrak počas svojho života. Ten, čo predtým videl, má sa o čo oprieť, keď si vo svojej temnote predstavuje svet okolo seba. Ten však, čo nikdy nič nevidel, nemá si čo predstaviť. Sú to len akési pokrivené obrazy. „Akoby stromy chodili!“ (Mk 8). Takto my, ľudia, vidíme Hospodina. Dnešný text však hovorí Izaiášovi, a rovnako aj tebe: „Vyveď tento ľud, vyveď svoju rodinu, priateľov... z temna a hluchoty!“ Nestačí veľa o Bohu vedieť, poznať Ježiša z evanjelií. Tvoj Boh ťa dnes volá ďalej, po poznaní, volá ťa k viere. Chce, aby si Mu bol svedkom a sluhom, ktorý žije jasný a nekompromisný život, ktorý neprijíma pokrivenú pravdu. Len tak môžeš byť svedkom Bohu, ktorý hovorí: „Nebolo predo mnou boha a ani po mne nebude. Na koho by si sa chcel spoľahnúť, komu by si chcel dôverovať vo večnosti, keď okrem Mňa, Hospodina, tam nikoho nebude?“ Jedine skrze Jeho milosť, poznanie, ktoré nám dáva a vieru, čo zasial do našich sŕdc, môžeme pochopiť, Koho to máme nad sebou, kto má skutočne právo vládnuť tvojmu i môjmu životu. Len On nás môže vyviesť z temnoty tejto časnosti a voviesť do večného svetla svojej slávy. On, ktorý svojho Syna dal... Modlime sa, aby nám Hospodin otvoril duchovný zrak, a tak nás vyviedol z temnoty hriechu!