Slovak Czech English German Polish

Piatok, 09. decembra 2011

Teraz, na čo očakávať, Pane? K Tebe sa nesie moja nádej. Nachádzame sa skoro v polovici adventného času. Pán Boh nám dnes kladie na srdce, aby sme si uvedomili, s čím pred Neho najčastejšie prichádzame. Toto obdobie by malo byť preplnené oslavou Hospodina, radosťou z toho, že znova príde na našu zem, pokojom, istotou večnosti a radosťou z Kristovho návratu. Realita je však skôr taká, ako hovorí Hospodin v Izaiášovi: „Nevzýval si ma, netrápil si sa o mňa, neprinášal obeť a neuctil si ma.“ Hospodin nám hovorí: „Ľud môj, zabudol si, prečo som si ťa vyvolil, no prichádzaš ku mne a vylievaš si predo mnou srdce unavené hriechom, zlobou, nenávisťou, chamtivosťou a bažiac po svetských veciach nerozoznávaš, čo je podstatné. Napriek tomu, že si ma nectil svojím životom, odpúšťam ti tvoje hriechy. Nech je v tvojom srdci skryté čokoľvek, čo ma pohoršuje a raní, zotieram všetku tvoju vinu. Na nič z toho si nespomeniem, všetko odpúšťam. A nerobím to preto, že si ma prišiel prosiť alebo že by si sa mi čímsi zapáčil, či pre tvoju vernosť. Veď ty sám si sa spreneveril a zabudol si na Mňa, svojho Boha a Pána. Len kvôli sebe samému, kvôli mojej Láske, beriem tvoj hriech a vinu a viac si na ne nespomeniem. Keď sa postavíš predo mňa na súde, v čom by si obstál bez mojej milosti?“ Majme dnešný deň na pamäti: Boh je ten, ktorému patrí sláva, česť, vďaka za milosť, ktorej sa nám dostalo v Pánovi Ježišovi!