Slovak Czech English German Polish

Sobota, 10. decembra 2011

Uzavriem s nimi zmluvu o pokoji, bude to pre nich večná zmluva. Pán Boh vložil človeku do srdca túžbu objavovať nové veci, skúmať, hľadať. Človek už dosiahol vesmír, vošiel do hlbín mora i zeme, zdoláva veľké vzdialenosti za pár minút. To všetko je však nič v porovnaní s tým, kým vlastne sám človek je. Aj napriek tomu, že je mnoho tých, ktorí sa snažia odhaliť tajomstvo ľudskej mysle, nikomu sa do jej tajov, do môjho, či tvojho vnútra nepodarilo dostať. A tu prichádza Hospodin, ktorý nás utvoril – utkal už v živote matky. On pozná naše najtajnejšie túžby, želania. Odhaľuje všetko, čo je v našom srdci, mysli, ukryté. Pozná, akí sme, čo sa v nás skrýva, a preto nám hovorí: „Viem, ako tvoje vnútro prahne po mojej blízkosti, a preto na púšť – vyprahnutú pôdu tvojho srdca – vylejem živú vodu. Z tvojho unaveného, povrchného a neúrodného vnútra vytryskne prameň živej vody (J 7,38), kde budú mnohí načierať. Tvoje deti budú naplnené mojim Duchom tvoriacim život a ten ich povedie na suché miesta k tým, čo na mňa zabudli. Ponesú na sebe symbol živého Boha, toho, ktorý je od vekov a ktorý z vyprahnutej zeme robí oázu. Niet nikoho, kto by bol taký pevný, istý a nemenný, ako som Ja, tvoj Tvorca a Spasiteľ. Niet iného prameňa, z ktorého by si mohol žiť, ktorý by uhasil tvoj smäd.“ Modlime sa, aby sme sa aj my stali takýmito Božími prameňmi živej vody!