Slovak Czech English German Polish

Pondelok, 12. decembra 2011

Na púšti vytrysknú vody a potoky na stepi. A potom vybuchne jedna sopka na Islande a „znefunkční“ celú modernú Európu. Zosype sa doprava... veď sme to minulý rok zažili na vlastnej koži. -- Ako málo stačí a všetko, do čoho vkladáme nádeje – náš intelekt, schopnosti, pokrok, veda a technika – sú nám nanič. A práve takéto úkazy a katastrofy by nám mali upriamiť myseľ na Tvorcu dokonalej prírody, na Technika a Konštruktéra, ktorý za týmto všetkým stojí. „Lebo im je zjavné, čo môžu vedieť o Bohu; veď sám Boh im to zjavil. Lebo čo je neviditeľné z Neho, Jeho večná moc a božskosť, to od stvorenia sveta rozjímaním môžu pozorovať z Jeho diel, takže nemajú ospravedlnenie“ (R 1,19-20). -- Priamo pred očami, naozaj sa stačí pozerať, máme množstvo dôkazov, že je to Boh, kto stvoril tú nádheru okolo nás, lebo nás miloval a chcel, a stále chce, pre nás to najlepšie. Stačí pomyslieť na ľudskú bezmocnosť pri prírodných katastrofách, povodniach, ktoré nás čoraz častejšie sužujú, a môžeme vnímať Boží varovný prst, aby sme sa odvrátili od hriechu, činili pokánie, hľadali pravdu, ktorá je v Ježišovi.