Slovak Czech English German Polish

Utorok, 13. decembra 2011

Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať Mu budem svojou piesňou. Už ako malý chlapec som obdivoval hrdinov, vojvodcov, generálov, dobrodruhov, ktorí vždy vedeli nájsť správny smer, poradili si v každej situácii, ostali neohrození, pevní a verní svojim zásadám, aj keď prehrali alebo im nevyšli veci tak, ako si naplánovali. Jednoducho osobnosti, ktoré chce každý v kútiku srdca nasledovať alebo sa nimi stať. Myslím, že tieto „sny a túžby“ nám zostávajú aj v dospelosti, len možno sa menia parametre posudzovania osobností, zľavujeme z nárokov na hrdinov, najmä preto, že takýchto hrdinov a vodcov okolo seba nevidíme. -- Pritom máme pred sebou Vodcu, ktorý vždy nájde cieľ, pozná každú cestu, nemá egoistické alebo postranné úmysly, naopak, vždy Mu ide o dobro toho, kto Ho nasleduje. „Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami – znie výrok Hospodinov – úmysly smerujúce k blahu, a nie k nešťastiu: dať vám budúcnosť a nádej. Keď budete volať ku mne, keď prídete a budete sa modliť ku mne, vypočujem vás. Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom, dám sa vám nájsť“ (Jer 29,11-14). -- Máme pred sebou Hrdinu, ktorý bol ochotný za nás obetovať život, ktorý nám odpustil všetko, čím sme sa voči Nemu prehrešili, ktorý nás neskonale miluje a nikdy sa nás nevzdá, ktorý nám pripravil dokonalý domov u seba, v nebi, ktorý túži mať s nami spoločenstvo – Pána Ježiša Krista. -- „Hospodin je moja sila a môj štít: v Neho dúfa moje srdce. Dostalo sa mi pomoci a zaplesalo moje srdce a ďakovať Mu budem svojou piesňou“ (Ž 28,7).