Slovak Czech English German Polish

Sobota, 17. decembra 2011

Ľudia celým srdcom ochotne obetovali Hospodinovi. Čo je najlepším poznávacím znamením kresťana, ktorý žije s Bohom? Dôležitá otázka a ešte dôležitejšia odpoveď. Na našom „kresťanskom“ Slovensku máme podľa štatistiky cca 85 % kresťanov – sme vlastne skoro v nebi. Vieme veľmi dobre, aká je realita, a preto je poznávacie znamenie kľúčové. Chodiť do kostola, vyznávať krédo, modliť sa „Otčenáš“ či chodiť k Večeri Pánovej môže ktokoľvek. Boží život plný Ducha Svätého sa vyznačuje v prvom rade ovocím Ducha (Gal 5,22-23) a najmä plnením nového Ježišovho prikázania: „Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa vzájomne milovali; ako som vás ja miloval, aby ste sa aj vy vzájomne milovali. Podľa toho poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď sa budete vzájomne milovať“ (J 13,34-35). Všetci sme dnes presýtení slovami, gestami, príhovormi a kázňami, a tak zúfalo potrebujeme prijatie, záujem, porozumenie, ochotu počúvať, praktickú pomoc, pocit, že sme pre niekoho dôležití a že máme veľkú hodnotu. Potrebujeme lásku. Pán Ježiš nám ju preukázal dokonale a dal nám príklad, aby sme Ho nasledovali a robili to, čo ON. Sme k tomu zmocnení, máme Božie pomazanie, len musíme prekonať svoju pohodlnosť, lenivosť a pochopiť, že praktické svedectvo života je tá najlepšia evanjelizácia – a možností máme okolo seba bezpočet. Tak na čo čakáme? Svet potrebuje Ježiša a Boh posiela nás.