Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 18. decembra 2011

Nechoďte za inými bohmi slúžiť a klaňať sa im; nepopudzujte ma výtvorom svojich rúk. Možno zvláštna, možno častá otázka, no priznajme si, že naša osobná viera stojí možno až príliš často na pocitoch, okolnostiach, je závislá od situácií, v ktorých sa nachádzame. Pán Ježiš nám však namiesto našej duševnej viery ponúka niečo oveľa lepšie. Každý z nás má k dispozícii vieru, ktorá je založená na viere v Božieho Syna, zakotvená hlboko v Božom Slove. Každý z nás má prístup k všetkým Božím zasľúbeniam a požehnaniam. Prekážkou k tejto dokonalej „zásobárni“ sú akurát naše hriechy, vzbura, neposlušnosť a nedôvera. Našťastie, toto všetko máme kde zložiť – v pokání pri kríži Pána Ježiša. Tu sa naplno prejavuje sila Božích zasľúbení, že v „plnosti času“ pošle Hospodin svojho Pomazaného, aby nás zmieril so sebou – čo si v tieto dni aktuálne pripomíname. – Postavme svoju vieru a dôveru v Pána na Jeho zasľúbeniach, ktoré nás nikdy nesklamú a platia kedykoľvek, kdekoľvek na 100 %, pre každého, kto vierou a očistený krvou Pána Ježiša v pokore príde. „Veď koľkokoľvek je zasľúbení Božích, v Ňom sú všetky; áno; preto v Ňom je aj amen na slávu Bohu skrze nás. Boh je Ten, ktorý nás upevňuje s vami pre Krista; On nás aj pomazal, On nás aj zapečatil a dal nám do sŕdc závdavok Ducha.“