Slovak Czech English German Polish

Utorok, 20. decembra 2011

Hospodin nech ti odplatí za to, pretože si prišla hľadať útočisko pod Jeho krídlami. Ak sa človek stratí alebo zablúdi a vie, že o ňom nik nevie ani ho nehľadá a že nikomu nechýba, to je hrozný pocit. Človek potrebuje niekoho, kto ho má rád, kto sa oňho stará, komu na ňom záleží, komu nie je ľahostajné, ako sa mu vodí a čo sa s ním deje. Po dlhých útrapách v zajatí upadli Júdejci do nebezpečného duševného stavu, keď sa ich zmocnili myšlienky, že ich Hospodin opustil, že na nich zabudol. Psychologicky sa to dá vysvetliť tak, že čakanie na Božiu pomoc trvalo veľmi dlho a im sa zdalo, že sa nič nedeje. Dnešný odsek Písma je namierený práve proti takýmto myšlienkam. Posolstvo textu znie: „Hospodin nezabudol, On vie o vás všetko.“ Toto posolstvo platí aj dnes a prihovára sa každému, koho sa zmocňujú čierne myšlienky. Boh necháva dlho čakať, ale vždy má pre svoj národ, pre človeka, pripravenú novú budúcnosť. Tak, ako sa dobrá matka s láskou správa k svojim deťom a neopustí ich, tak s rovnakou, ba omnoho väčšou láskou sa Hospodin správa voči svojmu ľudu a voči každému človeku, ktorý Mu dôveruje. Po dlhom čakaní, po stáročiach túžob, prišiel Mesiáš, Ježiš, a Jeho dary sú omnoho väčšie ako to, čo ľudia čakali. On je jedinečným dôkazom toho, že Pán Boh na človeka nezabúda a neopúšťa ho.