Slovak Czech English German Polish

Streda, 21. decembra 2011

Či sa stane v meste niečo zlé, že by to nespôsobil Hospodin? Prorok potešoval a povzbudzoval tých, ktorí už nevládali znášať útlak a ponižovanie. To je predzvesť služobníka Hospodinovho, Pána Ježiša Krista, ktorý Slovom občerstvuje ustatého. Prorok každé ráno počúva Slovo Hospodinovo, aby ho ako posilu mohol povedať unaveným. O svojej zvesti hovorí Pán Ježiš: „Slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, ktorý ma poslal“ (J 14,24). On nás ako Spasiteľ pozýva k sebe: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinutie!“ (Mt 11,28). Jeho Slovo prináša svetlo do tmy, nádej do ovzdušia zúfalstva, potešenie do pocitov smútku, pokoj do atmosféry strachu. Jeho slovo, keď je zasiate do dobrej pôdy srdca, prináša bohatú úrodu (Mt 13,23). Je to slovo, ktoré uzdravuje (Mt 8,8). Šťastný je človek, ktorý toto Slovo prijíma. Ale mnoho je aj takých, ktorí toto Slovo odmietajú (J 6,60), neraz vášnivo, s hnevom, nenávisťou (Mk 3,6; L 4,28). No On, služobník Hospodinov, vytrval pri svojom Slove až do konca. Preto je naším Spasiteľom. Aj dnes je Jeho Slovo a Slovo o Ňom pre nás záchranou.