Slovak Czech English German Polish

Sobota, 24. decembra 2011

Dúfajte v Hospodina na večné veky, lebo Hospodin, Pán, je Skala vekov. Ácház odmieta ponuku žiadať si znamenie od Hospodina. Jeho slová, že nechce pokúšať Hospodina, znejú zdanlivo veľmi pobožne. V skutočnosti sú prejavom jeho nedôvery. Vtedy prichádza sám Hospodin so svojou iniciatívou a dáva znamenie: „Ajhľa, panna počne, porodí syna a dá mu meno Immanuel.“ Immanuel = „Boh s nami“. Definitívnym spôsobom sa toto znamenie uskutočnilo vtedy, keď sa narodil a na Zemi pôsobil Boží Syn, Pán Ježiš Kristus. Jeho meno, Immanuel, vyjadruje obsah a zmysel Jeho životného diela: On bol a aj dnes je reprezentantom svojho nebeského Otca pre nás, ľudí. Meno Immanuel sa dá ľahko zneužívať a býva zneužívané v tom zmysle, že si človek alebo skupina ľudí povie: Boh je na mojej, nie na tvojej strane, Boh je na našej, nie na vašej strane. To je hrubé, hriešne zneužitie tohto krásneho mena. Pán Ježiš sa nenarodil na to, aby potvrdil naše sebecké ciele, ale prišiel preto, aby nám otváral oči, aby nám ukázal, v čom sa mýlime, aby nám ukázal, čo sú pravé hodnoty života a aby nám pomohol hľadať a získať ich. Uprostred radostnej vianočnej nálady nám treba mať otvorené uši a srdce pre počúvanie pravdy, aj kritickej pravdy o nás. Spolu s Božou pravdou prichádza v Ježišovi Božia milosť (J 1,17). Immanuel, „Boh s nami“, nám prináša oboje: pravdu aj milosť.