Slovak Czech English German Polish

Nedeľa, 25. decembra 2011

Rozišli sa do svojich domov rozradostení a s veselou mysľou pre všetky dobrodenia, ktoré Hospodin učinil svojmu služobníkovi Dávidovi a svojmu izraelskému ľudu. Narodenie Spasiteľa v Betleheme bolo také nenápadné, že o ňom vedel málokto. Napriek tomu však bolo začiatkom úžasného diania celosvetového významu, ktorého prenikavý vplyv cítiť dodnes. Slnko začína vychádzať celkom nenápadne, no zakrátko sa jeho svetlo šíri všetkými smermi. Tak sa v betlehemskom dieťati zjavila Božia dobrota a láskavosť voči nám, ľuďom. Je to veľký Boží dar, ktorý dostávame zadarmo, bez svojich zásluh. Ježiš Kristus nám prišiel povedať, že nás Pán Boh prijíma, akceptuje, hoci sme pre svoje hriechy neprijateľní. Nielenže nás prijíma, ale aj tvorivo zasahuje do nášho života. Koná na nás nový stvoriteľský čin, ktorý možno označiť ako nové narodenie, nové stvorenie. Pán Ježiš na to vytvoril predpoklady celým svojím životom a vykupiteľským dielom. Duch Svätý nám dáva silu a vedie nás, aby sme nemuseli zostať pri starých spôsoboch života, ale aby sme mohli zo dňa na deň rásť a približovať sa k svojmu konečnému cieľu vo večnosti. Narodené betlehemské dieťa nám už teraz umožňuje osvojovať si mnohé z toho, čo nás čaká vo večnom živote. Vianočné dary, ktoré sú prejavom lásky, treba vďačne prijať. V celkom osobitnom zmysle to platí aj o jedinečnom vianočnom dare, ktorý nám Pán Boh dáva vo svojom Synovi, Pánovi Ježišovi. Každý má toľko Slnka, koľko sám prijme.