Slovak Czech English German Polish

Streda, 28. decembra 2011

Hospodin pozrel z nebies na zem, aby počul kvílenie väzňov a vyslobodil synov smrti. Blíži sa koniec tohto kalendárneho roka. Možno aj ty zvykneš na konci roka bilancovať. Aký bol rok, ktorý sa skončil a premýšľať, aký bude budúci rok. Bolo by smutné, keby si o uplynulom roku musel skonštatovať, „blúdil som ako stratená ovca“. Ako sa blíži koniec tohto kalendárneho roka, tak rýchlo sa blíži aj koniec nášho života. Aké bude konečné zhodnotenie našich životov? S vážnosťou musím povedať, že o nás všetkých platilo to, že sme od Boha odišli a blúdili sme ako ovce. To, aby sme nezahynuli nie je lacná milosť, ale cena zaplatená veľmi vzácnou – najdrahšou – krvou. Pán Ježiš sa stal Baránkom na zabitie a neotvoril ústa. (7. v.) V Ježišovej obeti je môj aj tvoj nový život. Už nie si stratená ovečka odsúdená na zahynutie, si Božie dieťa a náruč Otcova je otvorená, aby ťa prijal. Veľmi smutné a bolestné pre nášho Pána musí byť, keď vidí, ako Jeho deti chodia vlastnou cestou hriechu. Premýšľaj dnes o tom, aký bude nový rok, do ktorého čochvíľa vstúpiš! Bude to cesta nasledovania Pána Ježiša, alebo znova budeš kráčať vlastnou cestou? Nevieme, čo prinesie nový rok, nevieme, aké dôležité rozhodovanie bude potrebné urobiť. Je však zásadné rozhodnutie, ktoré môžeš urobiť už dnes. Cestu svojho života podriadiť ceste Božej. Stále sme ako ovce, ale už nemusíme byť blúdiace, lebo máme svojho Pastiera.